/ Прочитано:

4.070

Законски измени на Законот за адвокатурата за воведување континуирана обука за адвокатите

„Со донесувањето на овој Предлог – закон се предвидува воведување континуирана обука за адвокатите, организирана од страна на Адвокатската комора со законски утврден фонд на часови на годишно ниво, како и сеопфатна анализа на постојаната законска поставеност и работа на адвокатската професија и пристапување кон нејзина реформа согласно со реформите во другите сегменти од правосудниот сектор“, известуваат од Министерство за правда. >>>Известување за почеток на процесот за подготовка на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура

М.В