/ Прочитано:

1.683

Записници од извршен увид во функционалноста на АКМИС

Денес, на веб-страницата на Министерството за правда, објавени се два записници од извршен увид во Основниот кривичен суд Скопје и Вишиот управен суд Скопје во врска со функционалноста на Автоматскиот компјутерски систем за управување со судските предменти (АКМИС).

Целосниот текст на записниците може да ги видите на следните линкови: Основен кривичен суд Скопје и Виш управен суд Скопје