/Прочитано:

1.207

АКРМ: Подготвени адвокатските роковници 2019

„Ве информираме дека адвокатските роковници за 2019 година се подготвени. Адвокатите од Скопје можат да ги подигнат од канцелариите на Адвокатската комора, додека адвокатите од другите градови – од претседателите на заедниците“, известуваат од АКРМ.