/ Прочитано:

723

Панел-дискусија „Телесната автономија – основа на човековите права“

„Од Самитот во Најроби до денес, како Влада на Република Северна Македонија направивме сериозни исчекори. Меѓу главните постигнувања би ја издвоила борбата против дискриминацијата. Парламентот го усвои Законот за заштита и спречување на дискриминација и тоа претставуваше победа на сите граѓани и на еднаквоста. Заложбата на Министерството за труд и социјална политика беше не само да се изготви закон усогласен со ЕУ-директивите и меѓународните стандарди, туку навистина да овозможува еднакви права за сите и ефикасна заштита од дискриминација“, рече министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, на денешната панел-дискусија на тема: „Телесната автономија – основа на човековите права“, како осврт на исполнувањето на заложбите на  Владата на Република Северна Македонија, којашто се обврза за телесната автономија преку една од нејзините клучни области – родовата еднаквост. Ова  обврзување беше потврдено преку усвојување на националните заложби на Самитот во Најроби во 2019 година.

Целта на настанот беше да се зголеми интересот, како и размислувањата и да се  промовираат акции за телесната автономија и сексуалното и репродуктивното здравје за  унапредување на правата на жените и на девојчињата, на семејствата, заедниците и на нациите, а во пресрет на јунскиот Форум за генерациска еднаквост, што ќе се одржи во Париз. Панел-дискусијата беше во организација на УНФПА, а во соработка со министерствата  за труд и социјална политика и за  здравство, Амбасадата на Франција, Канцеларијата на Постојаниот координатор на ОН, Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија и други партнери.

Во насока на исполнување на заложбите од Самитот во Најроби, министерката како мошне значаен го посочи Законот за спречување и заштита од насилство врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство.

„Законот јасно ги дефинира сите видови на родовобазирано и останати видови на насилство врз жените. Но, исто така, ова е закон што нуди мерки за превенција, постапување и заштита на жртвата преку координиран и институционален пристап“, рече министерката Шахпаска. Притоа, таа го посочи и концептот на Владата на Република Северна Македонија – ЕДНО ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ, кој подразбира дека жените и мажите треба да имаат еднакви права на човечки, социјален, економски и културен развој, како и еднакво учество во граѓанскиот и политичкиот живот. Концепт кој нѐ прави лидери во регионот.

„Кризата со коронавирусот нè забави во работите, но во никој случај не нè обесхрабри. Напротив, сега сме уште повеќе мотивирани да ги исполниме нашите заложби и да обезбедиме сексуално и репродуктивно здравје и права за сите, да ги охрабриме девојките и жените, да обезбедиме родова еднаквост без никој да остане изоставен, осигурувајќи права и избор секому“, истакна министерката.

Таа порача дека подготовката на новата Стратегија за родова еднаквост 2021 – 2026 година, со која се предвидуваат активности кои се однесуваат на сузбивање на стереотипите и предрасудите, превенирање на родовобазирано насилство, унапредување на статусот на жените во сите области на приватниот и јавниот живот е потврда дека  Министерството за труд и социјална политика  посветено работи на воспоставување на родовата еднаквост на едно повисоко ниво во нашата држава.

Исто така, потенцираше министерката, подготвена е работната верзија на новиот Закон за родова еднаквост. Целта на овој закон е да се обезбеди остварување на потполна родова еднаквост, зајакнување на положбата и статусот на жената во општеството, еднаков пристап до ресурси и еднакво учество во донесување на одлуки во сите сфери на општествено живеење, додаде таа.

Министерката потенцираше дека подигањето на свеста за родовата еднаквост во општеството треба да започне од најрана возраст. Во таа смисла е и новата концепција за образование, која ќе овозможи вклучување на родовата перспектива во обуката на наставниците, реализирање на наставни содржини без родови стереотипи, пристап кој е родовосензитивен и повикува на критички однос кон родовата нееднаквост.

„Република Северна Македонија продолжува да работи на унапредување на човековите права, вклучително и на сексуалните и репродуктивните права на жените, како предуслов за општество втемелено на демократски принципи“, порача министерката Шахпаска на крајот од своето обраќање.

М.В