/ Прочитано:

3.265

Почетна обукa во Акaдемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Акaдемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ објави соопштение во врска почетната обукa во Академијата.

akademik foto 1

„Во согласност со објавената Ранг-листа на слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, бр. 07-51/4 од 26.1.2017 година, се известуваат слушателите на почетна обука дека теоретската настава ќе почне на 1 март 2017 година, со модул 1 кој, во согласност со Програмата за теоретската настава, ги опфаќа граѓанското материјално и процесно право, трговското право, уставното право, управното право и информатичките технологии и правно истражување. Програмата за теоретската настава и распоредот на часови дополнително ќе бидат објавени“, се вели во соопштението.

Ранг-листа од приемниот испит во Академијaтa зa судии и јавни обвинитeли „Павел Шатев“

М.В