/ Прочитано:

2.187

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во декември 2023 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во декември 2023 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за платежни услуги и платни системи стапуваат во примена или престануваат да важат, кои подзаконските акти почнуваат да се применуваат или престануваат да важат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец декември 2023 година