/ Прочитано:

442

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во ноември 2023 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во ноември 2023 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за заштита на потрошувачите стапуваат во примена.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец ноември 2023 година