/ Прочитано:

795

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во септември 2023 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во септември 2023 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за субвенциониран студентски оброк, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа стапуваат на сила или престануваат да важат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец септември 2023 година