/ Прочитано:

530

Заклучоци на Комисијата за заштита на слободите и правата во врска со казнено-поправните установи

Постојаната  анкетна комисија за заштита  на слободите и правата на граѓанинот на Собранието на Република Северна Македонија денеска го одржа второто продолжение на Десеттата седница, на која ја разгледуваше содржината на Предлог-заклучоците произлезени од јавната расправа на тема: „Состојбата со човековите права во казнено-поправните установи во Република Северна Македонија“ и од Извештајот на работната група на Комисијата за посета на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија.  Заклучоците од Комисијата може да се преземат на следниот линк.

Извештај за состојбите и условите во казнено-поправните установи

Јавна расправа за состојбата со човековите права во казнено-поправните установи

Народниот правобранител изразува сериозна загриженост за условите во затворите, во полициските станици и во прифатните центри

М.В