/Прочитано:

161

Измените на Законот за извршување на санкциите пред собраниските комисии

Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите, кој е поднесен по скратена постапка, е на второ читање пред собраниската Комисија за политички систем и пред Законодавно-правната комисија.

Со измените, посочуваат пратениците, се врши изменување и дополнување на дел од одредбите од Законот за извршување на санкциите кои се однесуваат на допрецизирање на одредбите за основање на посебни оддeленија за осудени лица странски државјани и лица без државјанство, како и тоа да се основаат одделенија за осудени лица со висок и многу висок ризик во установи каде што постојат услови. Исто така, со измените се врши допрецизирање на одредбите од законот во однос на престанок на работниот однос на припадникот на затворската полиција по сила на закон, со навршени 40 години пензиски стаж на работникот, без оглед на неговите години на возраст.

Предложени измени на Законот за извршување на санкциите

Извештај за состојбите и условите во казнено-поправните установи

Правилник за куќен ред: „При извршување на мерката притвор се чува телесното и душевното здравје на притвореното лице“

Предлог-законот за извршување на санкциите пред Законодавно-правната комисија

АКРМ: Адвокатите да достават коментари на Предлог-законот за извршување на санкциите

Заклучоци од јавната расправата за Предлог-законот за извршување на санкциите

Тркалезна маса за пенитенцијарниот систем и пробациската служба

Градот Скопје и Управата за извршување на санкциите потпишаа меморандум за соработка

Примарната улога на затворите е корекција на однесувањето на лицата кои сториле кривично дело

Во подготовка измени на Законот за извршување на санкциите

Електронските алки за следење на осудениците конечно ќе бидат ставени во функција, најавуваат од Управата за извршување санкции

СТАПУВА ВО ПРИМЕНА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРОБАЦИЈА: Пробациска служба и алтернативни мерки изречени во кривична постапка

ПРЕДИЗВИЦИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРОБАЦИЈА: Англиски, велшки и хрватски искуства за општокорисната работа и за условниот отпуст

Издржувањето на условниот отпуст во заедницата ќе го намали повторувањето на делата

СЕ ВОВЕДУВА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА: Законот за пробација и измените на КЗ пред пратениците

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА: Донесувањето на Закон за пробација е нужност

ПРОБАЦИСКА СЛУЖБА: Електронски алки за лицата со изречена казна куќен затвор или мерка притвор

М.В