/Прочитано:

629

Повеќе предлог-закони на второ читање пред собраниските комисии

Предлог-законoт за претворање на побарувањето на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштвото за производство на производи со посебна намена 11 Октомври – Еурокомпозит АД Прилеп, Предлог-законот за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и Предлог-законот за Инспекторат за употреба на јазиците се на второ читање пред Законодавно-правната комисија и пред собраниската Комисија за финансирање и буџет. Покрај за овие предложени законски решенија, денеска во Собранието продолжува и расправата за ребалансот на Буџетот.

Законот за финансиска консолидација на Еурокомпозит пред пратениците

Предложени измени на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот

М.В