/ Прочитано:

7.802

Официјален дигитален речник на македонскиот јазик

Толковниот речник на македонскиот јазик е еднојазичен, описен речник на македонскиот стандарден јазик. Во него е опфатен и лексикографски опишан најупотребуваниот зборовен фонд на јазикот. По обем речникот се определува на околу 100 000 зборови (заедно со внесените како подзаглавни зборови во речничките статии), а по изборот на лексичките единици и по обработката има нормативен карактер. Толковиот речник е на следниот линк: makedonski.gov.mk

Ден на македонскиот јазик: Употребата на македонскиот јазик е право и должност на граѓаните

И Законот за употребата на македонскиот јазик ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Најавен нов Закон за употреба на македонскиот јазик

„Употребата на македонскиот јазик е право и должност на граѓаните“

Се воведува нова државна награда која ќе го носи името на Блаже Конески

70 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ ПРАВОПИС: Кодифицирањето и озаконувањето на бисерот на балканските јазици

М.В