/ Прочитано:

1.875

Нов Предлог-закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство

Владата го усвои Предлог-законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство. Од Владата образложуваат дека со овој закон се овозможува сеопфатен пристап и одговор во справувањето со насилството врз жената и семејното насилство, почитувајќи ги човековите права во согласност со меѓународните стандарди.

Со овој закон се уредуваат превенцијата и мерките за заштита  од родово базирано насилство врз жените и семејното насилство, постапувањето на институциите за заштита на жените од родово базирано насилство и семејно насилство, меѓусебната координација на институциите и организациите, услугите за заштита на жртвите и собирањето на податоци за родово базирано насилство врз жените и семејното насилство.

Предлог-законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство пред Комисијата за труд

Законски измени за спречувањето и заштитата од насилство врз жените и семејно насилство

Јавна расправа за Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Форум за реформите на правниот систем за заштита од семејно насилство

Презентиран Извештајот на ОБСЕ за благосостојбата и безбедноста на жените

Жените сѐ уште се соочуваат со семејно насилство, неефикасна судска заштита и бaриери во пристапот до здравствените услуги

Граѓанските организации пред Комитетот на ОН: Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани

ПРЕГЛЕД НА НАБЉУДУВАНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ ЗА НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ: Загрижува податокот дека биле изречени дури 4 условни осуди

ФОРУМ ЗА СУДИИ: Жртвите на семејно насилство да бидат ослободени од плаќање на судска такса и трошоци на постапката!

 М.В