< 2020 >
јануари 19 - јануари 25
 • 19
  No events
 • 20
  No events
 • 21
  No events
 • 22
  No events
 • 23

  Обука за новиот Закон за инспекциски надзор

  10:00 -15:00
  23/01/2020

  На 23.1.2020 година (четврток) Академик ќе одржи обука за новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските акти.

  На 30 ноември 2019 година стапи во примена новиот Закон за инспекциски надзор.

  Со новиот Закон за инспекциски надзор се уредуваат основните начела на инспекцискиот надзор, организацијата и раководењето со инспекциските служби, следењето, контролата и координацијата на работата на инспекциските служби; се воведува проценка на ризик, како нов начин на планирање на работа на инспекциските служби; конкретно се уредени правата и обврските на инспекторот, формата и содржината на месечните и годишните планови за работа, а воедно утврдена е превентивната улога на инспекцискиот надзор преку воведување на опомената како задолжителен чекор пред изрекување казна.

 • 24
  No events
 • 25
  No events